eDotace

Plzeňský kraj

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných kotlů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2" (Příloha č. 1). Podporovaný kotel musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.6.2016
Žádosti od 19.9.2016 8:00:00
Žádosti do 19.9.2016 10:13:46
Lhůta pro rozhodnutí 31.5.2017

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 73 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 127 500 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Lucie Hájková lucie.hajkova@plzensky-kraj.cz +420377195759  
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Zuzana Chalupná zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz +420377195774  
Jana Soukupová jana.soukupova@plzensky-kraj.cz +420377195768  
Marcela Bártová marcela.bartova@plzensky-kraj.cz +420377195601  
Bc. Lucie Franková lucie.frankova@plzensky-kraj.cz +420377195620  
Bc. Magda Kadlecová magda.kadlecova@plzensky-kraj.cz +420377195538  
Mgr. Jana Farková jana.farkova@plzensky-kraj.cz +420377195100  
Ing. Eva Platzová eva.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195689  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout vyzva
Popis dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1-pravidla-dotacniho-titulu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-2-zavazne-pokyny
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout formular-c-1-pisemna-zadost
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-2-protokol-o-uvedeni-kotle-do-trvaleho-provozu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout formular-c-3-potvrzeni-o-likvidaci-kotle
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout vzor-obalky
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti