eDotace

Plzeňský kraj

PSOV PK 2016 - Projekty obcí

Účel podpory

Dotace na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy, rekonstrukce nebo opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí. Dotace je určena na akce investičního nebo neinvestičního charakteru např. v oblastech: místní komunikace, obecní budovy (obecní úřad, mateřská škola, kulturní dům, hasičská zbrojnice atd.), chodníky, dětská hřiště, sportoviště, veřejný rozhlas, veřejné osvětlení, požární nádrže, sakrální stavby, veřejná prostranství. Další podrobnosti dotačního titulu jsou uvedeny v Pravidlech PSOV PK 2016.


Důvod podpory

Podpora venkova.


Potenciální žadatelé

Obce Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 1500, ostatní obce pro svou místní část do 500 obyvatel a obce oceněné v soutěžích Vesnice PK roku 2015 a O nejlepší kroniku PK 2015 bez ohledu na počet obyvatel (podrobně viz Pravidla).


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 18.12.2015
Žádosti od 25.1.2016 0:00:00
Žádosti do 22.2.2016 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí jednání ZPK 11.4.2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 94 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 500 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 pro okresy Klatovy a Tachov
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 pro okresy Plzeň-jih a Plzeň-město
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 pro okres Domažlice
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 pro okresy Plzeň-sever a Rokycany

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dp-psov-pk-2016
Pravidla dotačního titulu
Pravidla programu
Stáhnout cestne-prohlaseni-elektronicky-formular
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - elektronický formulář (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout cestne-prohlaseni-k-rucnimu-vyplneni
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - k ručnímu vyplnění (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů (povinná příloha žádosti o dotaci)
Stáhnout vzor-vyplneni-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor vyplnění žádosti o dotaci
Stáhnout formular-zva
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Závěrečného vyhodnocení akce
Schválené žádosti
Neschválené žádosti