eDotace

Plzeňský kraj

B – INVESTICE DO TECHNOLOGIÍ PRO ZHODNOCENÍ PRVOVÝROBY

Účel podpory

Nákup a instalace nové technologie spojené s nemovitostmi, sloužící pro zhodnocení vlastní produkce prvovýroby dále určené k přímému prodeji.


Důvod podpory

Důvodem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.


Potenciální žadatelé

Žadateli a zároveň příjemci dotace mohou být subjekty bez ohledu na jejich právní formu vykazující ekonomickou činnost v oblasti prvovýroby zemědělských produktů na území Plzeňského kraje, kteří jsou evidováni podle příslušného právního předpisu (Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství). Zároveň žadatel musí splňovat následující kritéria: • odpovídá definici mikropodniku, malého či středního podniku; • dva roky po sobě obhospodařuje maximálně 100 ha zemědělské půdy evidované v LPIS; • žadatel nečerpal investiční dotaci na výdaje vázané ke stejnému účelu dotace, z jiného veřejného zdroje. NUTNÉ VYJÁDŘENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.1.2022
Žádosti od 21.3.2022 0:00:01
Žádosti do 11.4.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 29.07.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Karel Novák karel.novak@plzensky-kraj.cz +420377195328 referent na úseku lesnictví - dotace

Přílohy

Název Popis
Stáhnout 2022-z-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-pzc-pk-2022
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout 2022-priloha-a-formular-podrobny-popis-projektu-motivacni-ucinek
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha
Stáhnout 2022-priloha-i-formular-identifikace-pravnicke-osoby-prehled-majetkovych-vztahu
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha
Stáhnout 2022-priloha-k-m-q-formular-cestne-prohlaseni-zadatele
Čestné prohlášení
povinná příloha
Stáhnout 2022-priloha-d-formular-cestne-prohlaseni-zadatele
Čestné prohlášení
povinná příloha
Stáhnout definice-malych-a-strednich-podniku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2022-z-cedule-propagace-pk
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout 2022-z-financni-vyporadani-dotace-dt-b
Ostatní přiloha dotačního titulu
povinná příloha
Stáhnout 2022-z-priloha-zpusobilost-podniku-pred-podpisem-smlouvy
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti