eDotace

Plzeňský kraj

Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022

Účel podpory

Dotace určené na řešení havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského kraje v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 (dále jen "Pravidla DT HS a NPO PK 2022"). Specifikace účelu, na který mohou být finanční prostředky poskytnuty; důvod podpory stanoveného účelu; VÝŠE MOŽNÉ POŽADOVANÉ DOTACE dle velikosti žadatele; kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci; termín předpokládaného schvalování dotací z tohoto DT aj. detailní informace, podmínky a povinnosti naleznete v Pravidlech DT HS a NPO PK 2022. Minimální částka dotace je 50 tis. Kč, maximální výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč. Předpokládaný objem finančních prostředků DT: 20 mil. Kč.


Důvod podpory

Důvodem podpory stanoveného účelu je finanční pomoc obcím ze strany Plzeňského kraje na nutné řešení jejich zejména nenadálých havarijních potřeb.


Potenciální žadatelé

Obce/městyse/města Plzeňského kraje.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 28.2.2022
Žádosti od 1.4.2022 0:00:00
Žádosti do 19.4.2022 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí Předpoklad schválení ZPK červen 2022.

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 18 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Petra Hessová petra.hessova@plzensky-kraj.cz +420377195695 administrátorka pro žadatele z okresu PJ a PM
Ing. Michaela Černá michaela.cerna@plzensky-kraj.cz +420377195305 administrátorka pro žadatele z okresu KT a TC
Bc. Lenka Šmejkalová lenka.smejkalova@plzensky-kraj.cz +420377195764 administrátorka pro žadatele z okresu PS a RO
Mgr. Václav Baxa vaclav.baxa@plzensky-kraj.cz +420377195406 administrátor pro žadatele z okresu DO

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-cestne-prohlaseni-hs-2022
Čestné prohlášení
Formulář Čestné prohlášení (povinná příloha Žádosti o dotaci)
Stáhnout formular-prehled-mv-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Přehled majetkových vztahů (povinná příloha Žádosti o dotaci)
Stáhnout vzor-zadosti-hs-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
VZOR žádosti o dotaci z DT HS a NPO PK 2022
Stáhnout formular-zva-hs-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)
Stáhnout pravidla-hs2022-final
Pravidla dotačního titulu
PRAVIDLA DT HS a NPO PK 2022
Schválené žádosti
Neschválené žádosti