Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1

Základní informace

Účel podpory

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných kotlů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" (Příloha č. 1). Podporovaný kotel musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR.


Důvod podpory

Zlepšení kvality ovzduší v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

Fyzické osoby.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 15. 12. 2015
Žádosti od 20. 1. 2016 8:00:00
Žádosti do 29. 2. 2016 15:10:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.6.2016

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 162 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 127 500 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Alena Stuchlíková alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz +420377195620  
Ing. Jitka Fialová jitka.fialova@plzensky-kraj.cz +420377195768  
Mgr. Lenka Platzová lenka.platzova@plzensky-kraj.cz +420377195485  
Zuzana Chalupná zuzana.chalupna@plzensky-kraj.cz +420377195774  
Ing. Lucie Vaňková lucie.vankova@plzensky-kraj.cz +420377195166  

Přílohy

Název Popis
vyzva
Popis dotačního titulu
Stáhnout
priloha-c-j-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout
priloha-c-2-zavazne-pokyny
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout
formular-c-1-pisemna-zadost
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-c-2-protokol-o-uvedeni-kotle-do-trvaleho-provozu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
formular-c-3-potvrzeni-o-likvidaci-stavajiciho-kotle
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout
Schválené žádosti
Neschválené žádosti